-11%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Trọc 10-12 Củ/Kg

1.800.000  1.600.000 
-14%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Trọc 6-7 Củ/Kg

2.100.000  1.800.000 
-11%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Trọc 8-9 Củ/Kg

1.900.000  1.700.000 
-18%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 10 Củ/Kg

2.200.000  1.800.000 
-25%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 15-18 Củ/Kg

2.000.000  1.500.000 
-22%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 2 Củ/Kg

9.000.000  7.000.000 
-13%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 20-25 Củ/Kg

1.600.000  1.400.000 
-22%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 3 Củ/Kg

4.500.000  3.500.000 
-13%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 30-40 Củ/Kg

1.500.000  1.300.000 
-20%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 4 Củ/Kg

3.500.000  2.800.000 
-13%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 5 Củ/Kg

3.000.000  2.600.000 
-18%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 6 Củ/Kg

2.800.000  2.300.000