-13%

Đông Trùng Hạ Thảo

Đông Trùng Hạ Thảo Viên Hoàn

1.600.000  1.400.000 
-41%
1.400.000 
1.300.000 
2.700.000 
1.500.000 
-18%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 10 Củ/Kg

2.200.000  1.800.000 
-13%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 20-25 Củ/Kg

1.600.000  1.400.000 
-13%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 30-40 Củ/Kg

1.500.000  1.300.000 
-17%
1.500.000  1.250.000