-14%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Trọc 6-7 Củ/Kg

2.100.000  1.800.000 
-11%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Trọc 8-9 Củ/Kg

1.900.000  1.700.000 
-18%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 10 Củ/Kg

2.200.000  1.800.000 
-22%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 2 Củ/Kg

9.000.000  7.000.000 
-18%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 6 Củ/Kg

2.800.000  2.300.000 
-20%

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

Nhân Sâm Tươi 8 Củ/Kg

2.500.000  2.000.000